Satıcı Faiz Forması

Mükəmməl Eniş yüksək məhsul tələbi və təklifin məhdud istehsalı səbəbindən hazırda yeni satıcıları qəbul etmir. Bu maraq formasını doldurmaqda sərbəstsiniz və istehsal gücü yaxşılaşdıqda biz əlaqə saxlayacağıq.